Stichting Mercatura Honesta

De Stichting Mercatura Honesta heeft tot doel: het bevorderen van de handelsrechtelijke wetenschapsbeoefening door voordrachten, onderzoek en publicaties, alsmede het stimuleren van promotieonderzoek op het terrein van het handelsrecht in ruime zin, en het onderhouden van contacten tussen onderzoekers.

Status & verrichtingen

De Stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is opgericht op 26 juli 2011

Mercatura Honesta is mede organisator en initiator van de Kring van Promovendi, Promoti & Promotores Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit Nederland.

Naamgeving

De naam van de stichting is vrij naar de rede uitgesproken door mr. J. Wiarda op 23-8-1963 ter gelegenheid van de 349e dies natalis van de RUG, destijd ‘prorector’ van die universiteit. Mercatura Honesta is te vertalen als ‘eerbare handel’ waarbij het begrip ‘handel’ ruim wordt uitgelegd; ‘handeling, althans iedere privaatrechtelijke handeling’. (J. Wiarda, Mercatura Honesta, Groningen: J.B. Wolters 1964 p. 12 e.v.)

Bijdragen

Personen die op deze website een artikel op het gebied van het handelsrecht (in de ruimste zin des woords) willen (door-) publiceren kunnen hun bijdrage sturen naar info@mercaturahonesta.nl.