Publicaties

Kroniek van het vermogensrecht

NJB, 2020/35, p. 2611-2622

Auteur: J. Rinkes & E. van Wechem

Kroniek van het vermogensrecht

NJB 2019/15, p. 1007-1021

Auteur: Edwin van Wechem & Jac Rinkes

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid en de positie van de handelende functionaris in het bedrijfsleven

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2018/3, p. 140-147

Auteur: A.L.H. Ernes

Kelly v. Fraser compared to the Allocation of Risk in Agency law in the Netherlands

EJoCCL 2017-3, p. 101-106

Auteur: A.L.H. Ernes

Uitleg van een eigendomsvoorbehoud in een consignatieovereenkomst. Enige opmerkingen naar aanleiding van ECLI:NL:HR:2016:2984

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2017/2, p. 68-70

Auteur: A.H. Lamers

De zorgplicht als goed huisvader voor een geleende zaak

TAV, 2017/8, p. 15-19

Auteur: A.H. Lamers

Samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht in nader perspectief: De Hoge Raad zet de deur nader open. Noot naar aanleiding van HR 14 juli 2017, NJ 2017/364 (Vissers c.s./Compaen)

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2017/6, p. 354-358

Auteur: A.H. Lamers & M.M. van Rossum

25 jaar nieuw vermogensrecht: uitleg van overeenkomsten in het handelsrecht

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2017/3, p. 133-140

Auteur: M.L. Hendrikse

Uitbesteding aan een gevolmachtigde agent

TAV, juli 2017, p. 18-24

Auteur: C.J. de Jong

Uitleg van een eigendomsvoorbehoud in een consignatieovereenkomst

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2017-02, p. 68-70

Auteur: A.H. Lamers