Publicaties

De commandiet bestuurt maar beter niet

TAV 2017/43, afl. 2, p. 13-16

Auteur: A.H. Lamers

Proefschrift: De juridische aspecten van het klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) anno 2015

Diss. Heerlen 2016, ACIS serie, Zutphen: Paris 2016

Auteur: D.P.C.M. Hellegers

De reikwijdte van een opzet-clausule in de verzekeringsvoorwaarden van een WAM-verzekering: valt schade als gevolg van het rijden onder (te grote) invloed van alcohol onder de ‘voorwaardelijk opzet’-uitsluiting?

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2015-3, p. 137-140

Auteur: M.L. Hendrikse

Wanneer is een kernbeding in een (consumenten)verzekeringsovereenkomst onduidelijk of onbegrijpelijk?

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2015-4, p. 199-202

Auteur: M.L. Hendrikse

Een nieuwe uitzondering op het uitgangspunt dat primaire dekkingsbepalingen in een verzekeringsovereenkomst niet aangetast kunnen worden?

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2015-6, p. 304-307

Auteur: M.L. Hendrikse

De (vervolg)stuiting van de verjaringstermijn ex art. 7:942 lid 2 BW

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2016-3, p. 180-184

Auteur: M.L. Hendrikse

De zorgplicht van een verzekeringstussenpersoon in geval van verzwijging

TAV, oktober 2016, p. 20-24

Auteur: C.J. de Jong

Eigendom in de virtuele dimensie

17 november 2016

Auteur: A.L.H. Ernes

Is titel 7:17 BW Europa- en toekomstproof?

Het verzekeringsarchief, 2016 afl. 2

Auteur: J.G.J. Rinkes

Complexe rechtsverhoudingen

Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk, april 2016, p. 34-39

Auteur: A.H. Lamers & M.M. van Rossum