Publicaties

De portefeuille van een verzekeringstussenpersoon

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2016-3, p. 142-158

Auteur: C.J. de Jong

De verantwoordings- en rekenplicht van de verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent

TAV, 2 maart 2016, p. 20-25

Auteur: C.J. de Jong

Alternatieve en cumulatieve verwijzing naar algemene voorwaarden

WPNR 7097, 5 maart 2016

Auteur: A.H. Lamers & M.M. van Rossum

Zouden individuele eigenaars beschermd moeten worden tegen de invloed van een grooteigenaar bij renovaties in een VvE?

Tijdschrift Huurrecht in Praktijk 2015/7, p. 8-13

Auteur: M.C.E. van der Vleuten

VvE’s met eigenaar-bewoners en huurders, huurdersparticipatie in gemengde complexen

Tijdschrift voor Bouwrecht 2015/161, p. 961-971

Auteur: M.C.E. van der Vleuten

Aansprakelijkheid van de opvolgende verzekeringstussenpersoon

TAV, September 2015

Auteur: C.J. de Jong

Contractuele vernetwerking in perspectief

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2015/6, p. 287-293

Auteur: A.H. Lamers & M.M. van Rossum

De zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon bij collectieve verzekeringen

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2015-4, p. 177-190

Auteur: C.J. de Jong

De placing broker, zijn rechtsverhoudingen, taken en zorgplicht

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2015-1, p. 12-32

Auteur: C.J. de Jong

De mythe van flexibele arbeid

Uit: Recht in een geindividualiseerde netwerksamenleving (Red. A.H. Lamers & S.L.T. Schoenmaekers), Zutphen: Juridische Uitgeverij Paris 2014, p. 145-158

Auteur: A.H. Lamers & J.H. Ermers