Publicaties

Maar één opdrachtgever en toch (fiscaal) ondernemer’, een bijzonder vonnis van de Rb Breda LJN BV1562

Gepubliceerd in februari 2012 in “Dans en bedrijf”, het magazine van de branchevereniging van dans- en balletscholen (NBOB)

Auteur: A.H. Lamers

De begrippen overeenkomst, partij en derde in het civiele recht

Ars Aequi, januari 2012

Auteur: A.L.H. Ernes & A.H. Lamers

De glijdende schaal tussen subjectieve uitleg en grammaticale uitleg van overeenkomsten

30 december 2011

Auteur: A.H. Lamers

Positie Ombudsman Kifid onderwerp van discussie

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2011-5, p. 205-208

Auteur: D.P.C.M. Hellegers

Oratie prof. mr. A.L.H. Ernes, mei 2011

Uitgesproken op 20 mei 2011 te Heerlen

Auteur: A.L.H. Ernes

Aansprakelijkheid en verzekering

ACIS bundel 2011

Auteur: J.G.J. Rinkes

Een vervalste handtekening

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2011-3, p. 101-108

Auteur: A.L.H. Ernes

Publiekrechtelijke zorgplichten voor verzekeringstussenpersonen

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2011-1, p 12-32

Auteur: C.J. de Jong

De geschillenbeslechting bij het Kifid nader beschouwd’ in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.)

Consument en verzekering, Deel 2 ACIS-serie, Paris, Zutphen 2010, blz. 75-93

Auteur: D.P.C.M. Hellegers

Preadvies Vereniging voor Effectenrecht: Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van consumentenbescherming in de financiële sector: een consumentenrechtelijk perspectief

10 november 2010

Auteur: J.G.J. Rinkes