Publicaties

Is er plaats voor de maatschap in toekomstig vennootschapsrecht?

WPNR 2014/7035, p. 977-981

Auteur: A.H. Lamers & D.P.C.M. Hellegers

Enige observaties bij de verplichting een polis af te geven

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2014-6, p. 277-299

Auteur: C.J. de Jong

De inzet van remedies uit overeenkomst jegens derden

Uit A.H. Lamers & S.L.T. Schoenmaekers red., Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving, Zutphen, Uitgeverij Paris 2014, p. 77-87

Auteur: A.H. Lamers

De zorgverzekeringsovereenkomst: een rara avis in het contractenrecht

WPNR 7 december 2013/6998

Auteur: J.G.J. Rinkes & K. van der Touw

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en het SKGZ

M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.). De zorgverzekering, Deel 11 ACIS-serie, Paris Zutphen 2013, p. 123-135

Auteur: D.P.C.M. Hellegers

Bij pluraliteit van wilsbinding dienen we niet toe te komen aan de groep als uitgangspunt

1 maart 2013

Auteur: J.G.J. Rinkes

‘Oude hoer is troef’ (Promovendi moeten dit lezen)

Tirade, nr. 50, februari 1961, p. 107 e.v.

Auteur: G.K. van het Reve

De beloning voor verzekeringsadvies en -bemiddeling

Tijdschrift voor Financieel Recht 2012, 7/8, p. 252 e.v.

Auteur: C.J. de Jong

Groepscontracten als oplossing voor economische verdichting

WPNR 2012/6934 (9 juni 2012), p. 451 e.v.

Auteur: A.L.H. Ernes & A.H. Lamers

Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en het Kifid

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2012-4, p. 181-187

Auteur: D.P.C.M. Hellegers