Publicaties

De geschillenbeslechting bij het KiFiD nader beschouwd

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2009-1, p 1-10

Auteur: D.P.C.M. Hellegers