Bijeenkomst Kring van Promovendi, Promoti & Promotores Rechtsgeleerdheid (KpppR) 2011

←Terug naar evenementenoverzicht

Mercatura Honesta was mede organisator van de eerste Kring van Promovendi, Promoti & Promotores Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit Nederland. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden te Utrecht op 27 oktober 2011. Er namen 36 personen deel, waaronder vier OU promoti zeven OU hoogleraren.

Het middag programma vond plaats in de Fundatie van Renswoude aan de Agnietenstraat. Sprekers waren mr. dr. Nick Margetson (rechtsvergelijking met Commonlaw recht) prof. mr. Anka Ernes (promoveren door buitenpromovendi aan de OU) mr. dr. Wilma Dreissen (is Recht wetenschap?) en prof. mr. Jac Rinkes (Het vinden en inkaderen van een onderwerp voor promotieonderzoek). Moderator was mr. dr. Ton Lamers.

Het avondprogramma waarin onder begeleiding van een goed glas en een mooie maaltijd, lobby met hoogleraren centraal stond, vond plaats in het Academiegebouw achter de Dom.