Lezing door Ton Lamers te Enschede

←Terug naar evenementenoverzicht

Op 2 september j.l. heeft OU-alumnus mr.dr.Ton Lamers, die als docent is verbonden aan de ArtEZ hogeschool voorde kunsten, zijn proefschrift verdedigd aan de OpenUniversiteit in Heerlen. Ton heeft in zijn twaalfjarige carrière bij ArtEZ een ondernemerschaps-curriculum ontwikkeld en meerdere boeken geschreven (o.a. Musiconomie en Arteconomie) die handelen over ondernemerschap in de creatieve industrie.Zijn proefschrift is getiteld ‘Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie’ en is uniek in die zin dat er voor het eerst onderzoek is gedaan naar de wijze waarop intermediairs in de muziekindustrie contracteren. Dit onderzoek is voor (toekomstig) kunstenaars, musici ende branche van groot belang omdat kunstenaars van de toekomst worden geacht ondernemer te zijn en dus op eigen kracht aan het rechtsverkeer moeten deelnemen. Het proefschrift behandelt de wijze waarop intermediairs in de muziekindustrie zoals agenten, impresario’s en artiestenbureaus contracteren. Als via intermediairs contracten worden gesloten dan blijken de contractencomplexen die dan ontstaan leemten te vertonen. Het is voor de betrokkenen zoals de opdrachtgever, de intermediair en de musicus dan niet altijd duidelijk welke rechten en plichten voor hen ontstaan. Dat laatste is een gevolg van het feit dat niet alle contractanten door middel van een directe bilaterale overeenkomst met elkaar zijn verbonden. Bovendien blijken sommige intermediairs het minder nauw te nemen met de wettelijke regels betreffende provisie. Het proefschrift geeft niet alleen een oplossing voor het ontleden van contractencomplexen zoals die zich voordoen in de muziekindustrie maar ook voor andere contractencomplexen zoals gebruikelijk in de aannemerij en onder andere samenwerkende beroepsbeoefenaren. Ton Lamers zal tijdens zijn lezing op een zowel voor juristen maar ook op voor andere belangstellenden begrijpelijke wijze uiteenzetten hoe wordt gecontracteerd in de muziekindustrie, welke juridische problemen dat met zich brengt en hoe deze problemen kunnen worden opgelost.