Seminar: De BV als rechtsvorm voor ondernemers in de creatieve industrie

←Terug naar evenementenoverzicht

Nieuwe kansen sinds de implementatie van het wetsvoorstel Flex-BV per 1-10-12

Creatieven die ondernemen kiezen er doorgaans voor om dat als eenmanszaak te doen. Of samen in een VOF. Maar een BV oprichten? Dat was toch duur en alleen geschikt voor grotere bedrijven? Sinds op 1 oktober het wetsvoorstel Flex-BV in werking is getreden, wordt de nieuwe BV ook voor de creatieve industrie interessant. Mr. Dr. Ton Lamers zet de voor- en nadelen van de nieuwe BV voor creatieven helder op een rij.

Tot voor kort was het door ondernemers in de creatieve sector ongebruikelijk om een rechtspersoon toe te passen die gericht is op het maken van winst. Eenmansondernemingen of kleine samenwerkingsverbanden in de creatieve sector kiezen doorgaans voor de eenmanszaak en de VOF als rechtsvorm. Creatieven maakten die keuze dikwijls toch op basis van financiële beperkingen of omdat zij een beperkt inzicht hebben in het ondernemingsrecht.

Sinds kort is de BV voor creatieven echter een interessant alternatief geworden. Sinds de implementatie van het wetsvoorstel Flex-BV op 1 oktober 2012 zijn de meest primaire bezwaren weggenomen om als kleine ondernemer te ondernemen in een BV. In dit seminar zal ARCCI-lid mr. dr. Ton Lamers het nieuwe recht schetsen vanuit het perspectief van de kleine ondernemer. Hij zal daarbij de mogelijke voordelen en nadelen van de BV voor creatieven tegen elkaar afzetten.

ARCCI is een samenwerkingsverband tussen de lectoraten Kunst, Cultuur & Economie, Modevormgeving en Innovatie in de Private Sector. De seminars worden afwisselend bij de HAN en bij ArtEZ gegeven.

Mail of bel met info@arcci.nl of bel met 026 – 3535734 voor vragen over dit seminar