Samenhangende rechtsverhoudingen in het overeenkomstenrecht in nader perspectief: De Hoge Raad zet de deur nader open. Noot naar aanleiding van HR 14 juli 2017, NJ 2017/364 (Vissers c.s./Compaen)

Auteur: A.H. Lamers & M.M. van Rossum

←Terug naar publicatie-overzicht

Het artikel