Cursus Europees verzekeringsrecht Jac Rinkes SSR

←Terug naar evenementenoverzicht

Verzekeringsmaatschappijen zijn werkzaam op de gehele Europese markt en grenzen tussen lidstaten zijn van ondergeschikt belang. Over de effecten en resultaten die ter zake zijn geboekt, verschillen de meningen. Vanouds wordt ervoor gepleit dat met name de premiestelling volledig onder het mededingingsregime dient te vallen. Tevens zou betere informatie inzake de solvabiliteit van individuele verzekeringsmaatschappijen de markt beter laten reageren op ontwikkelingen (Richtlijn Solvency II).

Bijgaande presentie is gebruikt op 11-11-16 voor de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (Rechtersopleiding).